Inovatívny marketing by Made Simple

Inovatívny marketing kombinuje množstvo marketingových. Dokážeme realizovať pre váš biznis notifikácie, pokročilý emailový marketing alebo marketing získavania kontaktov. Zintegrujeme nástroj, ktorý vám pomôže sledovať návštevnikov, identifikovať a osloviť zákazníkov s potenciálom zvyšovania konverzií.


Prečo inovatívny marketing?
Získame databázu
legálnych kontaktov
a e-mailových adries

Pomôžeme vám vybudovať legálnu databázu kontaktov a e-mailových adries. Našim cieľom je databázu segmentovať a oslovovať potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili o ponúkaný produkt záujem. Chceme, aby ste získali čo najkvalitnejšiu databázu zákazníkov s potenciálom nakupovať.


Oslovíme kontakty
notifikáciou alebo e-mailom.

Pripravíme stratégiu ako oslovovať kontakty notifikáciami, e-mailmi alebo bannermi. Zvolíme vhodný nástroj a pripravíme šablóny. Stratégiu marketingu prispôsobíme na mieru s ohľadom na charakter ponúkaného produktu alebo služby.


Budeme sledovať
aktivitu kontaktov
na webstránke

Prostredníctvom inovatívneho marketingu spoznáte potenciálneho zákazníka. Dokážeme rozlíšiť z akej webovej stránky či reklamnej aktivity sa k vám preklikal. Následne sa vám otvára príležitosť na presné zacielenie nástrojov na návštevníke, aby sa z neho stal nakupujúci zákazník.


Zautomatizujeme
aktivity a kampane

Vďaka automatizácii budeme vedieť pohotovo reagovať na akúkoľvek akciu, ktorú návštevník na stránke vykonal. Pozorujeme správanie návštevníka na vašich stránkach a na všetky podnety môžeme reagovať vopred preverenou stratégiou. Napríklad: ak si návštevník prezeral produkty a niektorý z nich vložil do košíka, stane sa pre nás zaujímavým a prostredníctvom automatizácie s ním vieme ďalej komunikovať. Samozrejme možností, kde sa dajú automatizované kampane využiť, je výrazne viac.


Vylepšíme výsledky
A/B testovaním

Cieľom A/B testovania je zvýšenie efektivity kampaní. A/B testovanie ponúka zákazníkovi na výber dve alebo viaceré varianty. Vyskúšame, na ktorú z nich reaguje a je pre neho zaujímavejšia. Takto môžeme testovať predmety a obsahy newsletterov, farby a umiestnenie tlačidiel, motívy homepage dlaždíc, obrázky či nadpisy.


Budeme pravidelne
reportovať výsledky
a štatistiky

Pomocou štatistík a reportovania dokážeme detailne vyhodnocovať a upravovať jednotlivé kroky, pripravovať nové stratégie a aktivity. Pomôžeme vám výsledky vyhodnotiť a funkčne ich zaradiť do nasledujúcej stratégie. 


Tri základné princípy inovatívného marketingu


Sledovanie

Na stránke sledujeme všetkých zákazníkov. Zbierame o nich dôležité údaje – akým spôsobom sa ku stránke dostali, ktoré stránky navštívili alebo akú akciu vykonali.

Identifikácia

Na základe marketingových aktivít vytvárame z anonymných užívateľov reálnych a sme schopní identifikovať ich históriu návštev a aktivít.

Oslovenie

Potenciálneho zákazníka vieme osloviť notifikáciou, e-mailom, bannerom či vyskakovacím oknom. Nastavenie týchto aktivít prispôsobujeme správaniu zákazníka.


Čo získate integráciou inovatívneho marketingu?


Zvýšenie predaja

Nastavíme vám stratégiu, aby ste z nej vyťažili maximum. Primárnym zámerom je nárast tržieb a konverzií.

Nárast návštevnosti

Pripravíme vám systém, ktorý zabezpečí vysokú návštevnosť. Vyššia návštevnosť generuje viac nakupujúcich zákazníkov.

Aktivita zákazníkov

Pomocou kampaní oslovíme zákazníkov, aby boli aktívni vo vzťahu k vášmu produktu alebo značke.Chcete integrovať
inovatívny marketing?

Napíšte nám a dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom možností integrácie.